โครงสร้างทางวิ่ง

โครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าของโครงการ ทั่วไปมีลักษณะเช่นเดียวกับ Main Line คือ เป็นโครงสร้างยกระดับ เสาตอม่อเดี่ยว รองรับทางวิ่งรถไฟฟ้ารางเดี่ยว 2 ทาง แบบทางคู่ (ไป – กลับ) และมีลักษณะทางวิ่งรถไฟฟ้าแบบทางเดียวในบริเวณจุดเชื่อมต่อกับสถานีศรีรัชของ Main Line ด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการมีความจำเป็นต้องมีโครงสร้างเสาตอม่อแบบตัวยูคว่ำ (Portal Frame) เพื่อให้แนวเส้นทางของโครงการสามารถผ่านถนนแจ้งวัฒนะและทางพิเศษอุดรรัถยาบริเวณทางเข้าเมืองทองธานีได้