สถานี

สถานีรถไฟฟ้าของโครงการเป็นสถานียกระดับ (Elevated) 4 ระดับ ก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย (NFPA 101 และ130) ในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารประกอบด้วย 2 สถานี ได้แก่ สถานี MT-01 ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนด้านหน้าอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ และสถานี MT-02 ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเมืองทองธานี โดยรูปแบบสถานีมีรายละเอียดดังนี้

  • ออกแบบให้สถานี MT-01 เป็นแบบชานชาลาตรงกลาง (Central Platform) และสถานี MT-02 เป็นแบบชานชาลาข้าง (Side Platform) ซึ่งมีความยาวชานชาลาประมาณ 90 เมตร สามารถรองรับขบวนรถไฟฟ้าได้ 7 ตู
  • ระดับที่ 1 ชั้นพื้นดินระดับถนนและทางเท้าสาธารณะ (At Grade Level) มีทางขึ้น– ลง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ บันไดเลื่อน ลิฟต์และทางลาดเชื่อมต่อลิฟต์ สำหรับผู้พิการ
  • ระดับที่ 2 ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse Level) มีห้องจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องจำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ และเครื่องเก็บบัตรโดยสารอัตโนมัติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ บันไดเลื่อนและลิฟต
  • ระดับที่ 3 ชั้นลอย (Mezzanine Level)เพื่อส่งต่อผู้โดยสารขึ้นชั้นชานชาลา
  • ระดับที่ 4 ชั้นชานชาลา (Platform Level) สำหรับจอดรถไฟฟ้ารับ – ส่งผู้โดยสาร มีประตูอัตโนมัติกั้นที่ชานชาลาสูงประมาณ 1.50 เมตร (Half Height Platform Screen Door) เพื่อป้องกันผู้โดยสารพลัดตกลงสู่รางรถไฟฟ้า โดยปลายชานชาลาทั้งสองด้านมีบันไดสำหรับผู้โดยสารขึ้น– ลง รวมทั้งบันไดเลื่อน ลิฟต์สำหรับผู้พิการ และบันไดอพยพ

 

สถานี MT-01

สถานี MT-01 เป็นแบบชานชาลาตรงกลาง (Central Platform) มีความยาวชานชาลาประมาณ 90 เมตร สามารถรองรับขบวนรถไฟฟ้าได้ 7 ตู้

 

สถานี MT-02

สถานี MT-02 เป็นแบบชานชาลาข้าง (Side Platform) มีความยาวชานชาลาประมาณ 90 เมตร สามารถรองรับขบวนรถไฟฟ้าได้ 7 ตู้